Factori de vegetatie legumicultura

109

RELAŢIILE PLANTELOR LEGUMICOLE CU FACTORII DE VEGETATIE-ELEMENTE ECOLOGICE DE BAZĂ ÎN STABILIREA ZONĂRII ŞI A TEHNOLOGIILOR DE CULTIVARE

4.1. Repartizarea teritorială a plantelor legumicole (zonarea legumiculturii)

Criteriul de bază pentru repartizarea teritorială a producţiei legumicole este cadrul ecologic.

Zona legumicolă — este considerată ca un teritoriu cu condiţii omogene, în limitele caruia factorii naturali sunt asemănători, iar mijloacele de producţie locale echivalente.

La stabilirea zonei şi gradului de favorabilitate al fiecărei culturi trebuie sa se tina seama de intregul complex de factori.

La ora actuală în legumicultura ţării noastre sunt conturate trei zone de cultura, caracteristice prin condiţiile pedoclimatice în general şi social-economice în particular.

  • Zona I legumicolă cuprinde judeţele Constanţa, Tulcea, Brăila, Buzău, Ialomita, Ilfov, Teleorman, Olt, Dolj, Timiş, Arad, Bihor, şi se caracterizează prin temperatura medie anuala de 10-11ºC, precipitaţii 400-500 mm anual, umiditatea.relaţi-vă a aerului de 30-60%.Tipurile de sol sunt brun de stepa, cernoziom castaniu şi ciocolatiu.
  • Zona a II-a legumicolă cuprinde judeţele Prahova, Dîmboviţa, Argeş, Vîlcea, Gorj, Mehedinti, Severin, Satu-Mare, Suceava, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Bacău, Vaslui, Vrancea, Galati care prezinta temperaturi medii anuale de 9- 10° C, precipitaţii de 550-650 mm anual, umiditatea relativă a aerului de 65-70% cu tipurile de sol cernoziom ciocolatiu şi degradat, brun de pădure, lăcoviste soluri de luncă unisipuri solificate” iar in unele zone chiar soluri podzolice.

Zona aIll-a legumicolă cuprinde Câmpia Transilvaniei, cu lunca Mureşului Arieşului, cursul inferior al Târnavelor etc. şi se caracterizează prin temperaturi medii anuale de 6-8° C, precipitaţii de 600-650 mm anual, umiditatea relativă a aerului 65-70%, tipurile de sol variind de la cernoziom la soluri (brune de pădure, slab sau mediu podzolite şi soluri aluvionare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here