Dimensiunea exploatatiilor agricole- concept,structuri dimensionale

Concept- Dimensiunea reprezinta suprafata de teren, in cazul exploatatiilor vegetale sau numaru de animale in cazul exploatatiilor zootehnice.Se masoara in unitati fizice (ha,nr de animale). In sens mai larg dimensiunea reprezinta...

Dileme ale europenizarii politicii de dezvoltare agroalimentara

Obiective. Cadrul conceptual Proces extrem de complex integrarea in structurile UE presupune o serie de provocari carora statele central si est europene sunt nevoite sa le raspunda. Una din fatetele procesului mentionat o...

Structura productiei vegetale

Suprafetele cultivate cu cereale boabe detin cele mai mari ponderi (66%). Restul suprafetelor sunt ocupate cu plante de nutret (14%) si plante tehnice (13%). Impreuna, aceste grupe ocupa 93% din intreaga...

Unitatea agricola

Unitatea agricola – concept, proprietate si exploatare, exploatatie agricola si întreprindere În agricultura noastra, în urma reconstituirii si a constituirii proprietatii private asupra pamântului, s-au creat diverse forme de entitati în care...

Principiile politicilor de dezvoltare rurala

Stabilizarea schimburilor mondiale, exigenţele calitative ale consumatorilor, lărgirea Uniunii Europene spre centrul şi estul Europei, iată problemele cu care se confruntă acum agricultura europeană, cu realităţi şi sfidări noi. Schimbările ating...

Satul – componenta principala a spatiului rural

Satul reprezintă un proces constant de umanizare a teritoriului, proiecţia în spaţiu a modului în care populaţia a reuşit să se adapteze modului de utilizare a resurselor solului şi subsolului, în...

Irigatii

Romania a investit un capital imens in amenajarea a suprafetei de 3,1 milioane ha pentru irigat, din care 2,9 milioane ha suprafata arabila. Astfel, suprafata amenajata pentru irigat reprezinta 31% din...

Productia in unitatile agricole

Obtinerea produselor agricole poate avea loc prin intermediul unor combinatii foarte variate de resurse, in raport cu conditiile concrete si posibilitatile unitătii. Resursele de productie În diversele lor combinatii dau rezultate...

Contextul dezvoltarii rurale in Romania

Succinta prezentare generala a tarii Relieful Romaniei se desfasoara pe trei trepte majore: Muntii Carpati, Subcarpati, dealuri, podisuri si campii (inclusiv luncile si Delta Dunarii). Caracteristicile principale ale unitatilor de relief sunt...

Structura productiei animaliere

Comparativ cu anul 1989, in anul 1998 s-a inregistrat o reducere considerabila a efectivelor de animale: cu 48% la bovine, 44% la pasari, 36% la porcine si 27% la ovine. Numai...

Cresterea animalelor

Hrana vaci de lapte

Hranirea vacilor pentru lapte se face cu masa verde la iesle – in zonele in care nu exista pasune, iar hranirea se realizeaza cu...

Cresterea pasarilor