Agricultura si spatiul rural

Dintr-o suprafaţă de 23,8 milioane ha, suprafaţa agricolă utilizată (S.A.U.) reprezintă 14,8 milioane ha (62,1% din total). Este una dintre cele mai ridicate cote de pământ cultivat în rândul ţărilor candidate dar Ţi al membrilor UE; media UE-15 fiind de 40,6%, iar media UE-27 ar fi de 44%. 28% din teritoriul României sunt păduri.

Terenul arabil reprezintă aproximativ 63,4% din S.A.U., din care 3,1% culturi permanente şi 33,5% păşuni. Suprafaţa agricolă a României reprezintă 25,2% din totalul ţărilor candidate şi ar putea contribui cu 7,8% la S.A.U. a UE-27 (tabelul nr. 1.1).

În timp ce pentru alinierea la acquis-ul agricol s-au făcut ceva progrese, restructurarea sectorului agricol este încă la început. Agricultura României în 2000 a adus 11,4% din PIB (media UE-15 a fost de 2%).

În agricultură, pescuit şi silvicultură lucrează aprox. 4,9 miloane de persoane, corespunzând cu 42,8% din populaţia civilă activă; media CC-12 este de 22%, iar în UE-15 este de 4,3%. Angajaţii români din agricultură formează 54% din forţa de muncă a CC-12, ea putând contribui cu 30,9% la populaţia ocupată în agricultură în cadrul UE-27.

Până în 1997 importurile agricole au avut o tendinţă de reducere iar exporturile de creştere. De atunci, exporturile agricole au stagnat iar importurile s-au dublat în aceşti patru ani, pentru a atinge aproape 1 mld € în 2000.

Statisticile româneşti amintesc că în procesul de tranziţie, valoarea producţiei agricole a fost foarte stabilă şi nu a prezentat tipicul declin experimentat de alte ţări central-est-europene. Producţia agricolă a scăzut de la 106,5% în 1988 la 103% în 2001 (1989-1991 = 100%). Recolta agricolă domină volumul producţiei cu o cotă de 50%-60% din total.

Situaţia sectorului agricol era deosebit de dificilă în 2000 şi la începutul lui 2001, datorită secetei acute care a afectat întreaga ţară. Declinul în producţia vegetală a fost de ordinul a 20% în ciuda unei creşteri a suprafeţei cultivate. De asemenea, scăderea producţiei de grâne a afectat negativ şeptelul, numărul de vite, oi şi capre scăzând cu 6% iar numărul porcilor cu 18%.