Valoarea UDE

Cum se stabileşte valoarea UDE la fermele de semisubzistenţă

Valori UDE pentru un hectar de vegetale:

Grâu comun: 0,280; Secară: 0,084; Orz: 0, 246; Ovăz: 0,085; Porumb boabe: 0,213; Alte cereale: 0,080; Mazăre, fasole de câmp şi lupin dulce: 0,287; Linte, năut, măzăriche: 0,195; Alte culturi proteice recoltate uscat: 0,195; Cartofi: 1,174; Sfeclă de zahăr: 0,547; Rădăcini frunze şi napi: 0,486; Tutun: 1,228; Hamei: 0,417; Legume proaspete: 2,257; Pepeni: 2,883; Căpşuni: 17,481; Plante furajere – pajişti temporare: 0,168; Plate furajere: 0,178; Alte furajere verzi: 0,325; Alte culturi: 0,128; Rapiţă şi napi: 0,175; Floarea-soarelui: 0,173; Soia: 0,213; In ulei: 0,144; Alte oleaginoase: 0,144; In fibră: 0,357; Cânepă: 0,375; Alte culturi textile: 0,310; Grădină de zarzavat: 0,850; Fâneţe permanente şi păşuni: 0,050; Plantaţii de fructe şi boabe: 2,125; Plantaţii de fructe şi boabe – nuci: 0,810; Viţă-de-vie – vin calitate: 1,749; Viţă-de-vie – alte vinuri: 1, 374; Viţă-de-vie – struguri de masă: 1,867; Pepiniere: 1,133; Alte culturi permanente: 1,306.

Valoarea UDE la principalele specii de animale pe categorii de producţie, vârstă sau sex, pentru a stabili categoria de fermă zootehnică de semisubzistenţă:

Ecvine (cai, măgari, catâri): 0,071; Bovine sub un an: 0,061; Bovine sub 2 ani (masculi): 0,095; Bovine sub 2 ani (femele): 0,069; Bovine de 2 ani şi mai mulţi (masculi): 0,089; Juninci de doi şi mai mari: 0,114; Vaci de lapte: 0,261; Bovine de 2 ani şi mai mari: 0,028; Oi femele reproducţie: 0,008; Oi alte categorii: 0,008; Capre femele pentru reproducţie: 0,033; Capre alte categorii: 0,011; Purceluşi sub 20 kg: 0,057; Scroafe pentru reproducţie: 0,243; Purcei alte categorii: 0,140; Păsări broiliri (100 cap): 0,450; Găini ouătoare (100 cap): 0,596; Curcani (100 cap): 0,576; Raţe (100 cap): 0,328; Gâşte (100 cap): 0,878; Alte păsări (100 cap): 0, 213; Iepuri (femele): 0,001; Stupi: 0,083.

De exemplu, pentru a stabili UDE a unei ferme cu 25 de stupi se înmulţeşte valoarea 0,083 cu numărul stupilor, 25, rezultatul fiind de 2,075 UDE.