Regimul de irigare la culturile legumicole

În cadrul unui regim de irigaţie corespunzător, prin udări, plantelor legumicole trebuie să li se asigure cantităţile de apă strict necesare pentru desfăşurarea normală a proceselor fiziologice în scopul obţinerii unei...

Irigarea culturilor legumicole

În concepţia ştiinţifică pe care se axează practica irigaţiei, satisfacerea în optim a necesarului de apă al culturilor este pusă în legătură cu realizarea unui regim de umiditate în sol care...

Consumul de apa al plantelor legumicole

Din determinările făcute cu privire la apa consumată de către plantele legumicole prin evapotranspiraţie pentru sintetizarea unei recolte comer­ciale de 50 t/ha, a rezultat că aceasta reprezintă circa 5000 t/ha, adică...

Rolul mineralelor in legumicultura

Fosforul are rol de regulator al respiraţiei şi de transportor de energie, contribuind la absorbţia elementelor minerale. Rol deosebit are în perioa­da de formare a florilor şi de fructificare a plantelor,...

Inmultirea plantelor legumicole

Plantele legumicole se înmulţesc pe două căi: pe cale sexuată şi pe cale vegetativă. În general, plantele legumicole se pretează foarte rar numai pentru una din aceste căi, dar în practică se...

Consumul de minerale la plantele legumicole

Cele mai multe dintre plantele legumicole prezintă cerinţe foarte ridicate faţă de elementele minerale. Densitatea mare de plante la hectar şi producţia biologică foarte ridicată care se înregistrează la culturile legumicole...

Nutritia minerala a plantelor

Elementele necesare creşterii şi dezvoltării plantelor legumicole se pot grupa după mai multe criterii, dar cel mai important este cel cantitativ. Din acest punct de vedere se împart în: - macroelemente: N, P,...

Mediul de viata al plantelor

Mediul de viaţă al plantelor Mediul de viaţă al plantelor îl formează întregul ansamblu de condiţii abiotice si biotice denumite in sens general „ factori ecologici”. Fiecare plantă are un anumit potenţial biologic...

Factori de vegetatie legumicultura

RELAŢIILE PLANTELOR LEGUMICOLE CU FACTORII DE VEGETATIE-ELEMENTE ECOLOGICE DE BAZĂ ÎN STABILIREA ZONĂRII ŞI A TEHNOLOGIILOR DE CULTIVARE 4.1. Repartizarea teritorială a plantelor legumicole (zonarea legumiculturii) Criteriul de bază pentru repartizarea teritorială a...

Clasificarea plantelor legumicole

GENERALITĂŢI PRIVIND CLASIFICAREA PLANTELOR LEGUMICOLE ŞI IMPLICAREA ÎN TEHNOLOGIA DE CULTIVARE Posibilităţi de clasificare a plantelor legumicole sunt multiple, dar vor fi prezentate numai cele care prin importanţa lor ştiinţifică influenţează aspectele...

Cresterea animalelor

Tehnologia reproducerii taurinelor

Această tehnologie reprezintă ansamblul măsurilor cu caracter zootehnic şi managerial menit să ducă la obţinerea unui nr. maxim de produşi de la acelaşi animal. Importanţa...

Cresterea pasarilor