Gaini ouatoare

Producţia de ouă este determinată de nivelul ingestiei zilnice, de conţinutul în proteină şi de a.a. esenţiali, de conţinutul în SM şi vitamine. Greutatea ouălor este influenţată de conţinutul raţiei în acid...

Pui de carne

Procentul mai mare pentru creşterea în baterii se explică prin scăderea consumului voluntar de hrană cu 8%. Proteina trebuie să conţină toţi a.a. esenţiali, care să fie în corelaţie cu calitatea proteinei...

Curcile

Particularităţi Guşa are capacitate mai mare comparativ cu cea a găinilor, putând să înmagazineze o cantitate de furaje care reprezintă 5-8% din greutatea lor. Stagnarea furajelor în guşă: grăunţele 16 ore, furajele măcinate...

Ratele

Particularităţi Raţele folosesc mai bine nutreţurile celulozice (tărâţe, făina de lucernă), nutreţurile verzi, flora şi fauna lacurilor. Cerinţe pentru producţia de ouă Ouatul la raţe este sezonier (sezonul durează 7-8 luni); producţia de ouă...

Gastele

Particularităţi Valorifică mai bine celuloza decât celelalte specii (8-12% din raţie şi chiar mai mult). De asemenea valorifică bine plantele de pe păşuni, mirişti. Este bine ca în apropiere să dispună de...

Alimentatia animalelor domestice

În practica creşterii animalelor este unanim recunoscut faptul că, dintre toţi factorii mediului extern, alimentaţia influenţează cel mai mult asupra organismului animal. În mod cu totul schematic, importanţa alimentaţiei în creşterea...

Valoarea nutritiva a furajelor si ratiile

Pentru a-şi putea menţine funcţiile vitale şi pentru a da diferite producţii, organismul animale are nevoie în permanenţă de un aport exogen de substanţe nutritive pe care le primesc prin hrană. Prin...