Plan afacere

REALIZAREA UNUI PLAN DE AFACERI

Desfăşurarea de activităţi turistice de către o pensiune turistică trebuie să fie iniţiată în baza unui plan de afaceri. Planul de afaceri este o formă scrisă a ceea ce dorim să realizăm, a modului în care intenţionăm să folosim resursele financiare pe care le avem sau de care avem nevoie pentru a realiza obiectivele. Planul de afaceri presupune o gândire de perspectivă pornind de la obiectivele pe care le-am stabilit şi cuprinde toate etapele şi resursele necesare pentru realizarea acestor obiective pe o perioadă de timp determinată.

Orice plan de afaceri porneşte de la o idee. Pentru a verifica dacă ideea este bună trebuie să identificăm dacă avem sau nu segment de piaţă , dacă există condiţii de acces pentru turişti,starea drumurilor de acces, perioada anului care poate determina un grad de ocupare maxim. De asemenea, trebuie identificate categoriile de servicii turistice ce se doresc a fi prestate: cazare, alimentaţie, agrement, transport.

Profitul reprezintă valoarea totală a veniturilor din care se scade valoarea totală a cheltuielilor.

Veniturile se realizează prin intermediul încasării preţurilor pentru serviciile oferite de pensiunea turistică respectivă. Proprietarul pensiunii turistice trebuie să stabilească preţurile prin stabilirea unui raport corect între calitatea serviciilor oferite, precum şi astfel încât să poată obţine un profit prin acoperirea cheltuielilor necesare pentru prestarea serviciilor oferite.

Comportamentul faţă de preţuri şi înţelegerea că acestea sunt un mijloc de realizare presupune cunoaşterea elementelor specifice pe care acestea trebuie să le conţină în activitate pensiunilor turistice şi a serviciilor care pot fi oferite de aceste structuri, începând cu cazarea, alimentaţia sau serviciile de agrement: plimbări cu săniuţa trasă de cai, plimbări cu trăsura, etc.

Pensiunile turistice oferă servicii care nu pot fi stocate, respectiv reutilizate. De exemplu, dacă într-o anumită capacitatea de cazare a unei pensiuni turistice a fost de 50%, recuperarea pierderii datorită neocupării în acea perioadă a jumătate din numărul de locuri nu poate fi recuperată.

Obţinerea oricărui venit se realizează prin efectuarea unor cheltuieli. În afara costului investiţiei, activitatea de exploatare a unei pensiuni turistice presupune acoperirea în totalitate a cheltuielilor de exploatare şi ulterior obţinerea unui profit.

Cheltuielile fixe sunt acelea care trebuie suportate indiferent dacă pensiunea turistică are locurile de cazare ocupate sau nu. În această categorie se înscrie: impozitul pe teren, pe clădire, cheltuielile pentru retribuirea administratorului pensiunii , în cazul în care proprietarul pensiunii nu este cel care administrează această structură, cheltuielile pentru personalul de serviciu al pensiunii turistice respective.

Cheltuielile variabile sunt acele cheltuieli determinate de numărul de turişti şi de gradul de ocupare al pensiunii turistice. Acestea sunt: cheltuielile cu încălzirea, cu energia electrică şi termică, cu consumul de apă. Cheltuielile variabile apar odată cu înregistrarea numărului de turişti şi trebuie să se regăsească şi recupereze integral prin tariful stabilit.

Atenţia trebuie îndreptată în vederea acoperirii cheltuielilor fixe în tariful stabilit pentru serviciile de cazare oferite pentru turişti.

Pensiunile turistice rurale oferă în general şi servicii de oferire a mesei: mic dejun, prânz şi cină, realizând venituri şi din aceste prestări de servicii. Pentru aceste servicii este necesar achiziţionarea de mărfuri, dacă acestea nu există în gospodăria proprietarului pensiunii turistice. În această situaţie, la valoarea preţurilor de cumpărare se adaugă o sumă care este adaosul comercial, destinat acoperirii cheltuielilor serviciilor de masă şi după acoperirea acestora destinate formării profitului.

Preţul utilizat de pensiunile turistice rurale pentru produsele sau preparatele vândute este fie preţul de cumpărare a mărfurilor fie preţul de cost al produselor proprii la care se adaugă o cotă de adaos comercial. În situaţia în care aceste mărfuri sunt cumpărate şi nu sunt vândute o perioadă mare de timp ele formează stocul de mărfuri.

Stocurile de mărfuri reprezintă banii cheltuiţi şi blocaţi sub formă de stoc până la vânzare. Pentru a evita blocarea banilor în stocul de mărfuri este recomandat a se realiza o aprovizionare ritmică. Aceasta înseamnă să urmărim periodic cheltuielile pentru a putea să folosim cât mai eficient banii pe care îi deţinem. Astfel, banii nu sunt blocaţi şi pot fi depuşi la bancă pentru obţinerea unei dobânzi şi folosiţi pentru realizarea de investiţii în modernizarea şi dezvoltarea pensiunii turistice respective.

Avantajul atragerii turiştilor către pensiunile din mediul rural este şi preţul mai mic oferit pentru preparatele şi produsele din gospodăria proprie, iar avantajul proprietarului pensiunii turistice este obţinerea de venituri imediate prin vânzarea acestor produse.

Veniturile încasate de pensiunile turistice se realizează prin intermediul tarifului de cazare şi al preţului de vânzare a preparatelor şi produselor proprii.

Pentru a putea realiza o valoare convenabilă a veniturilor pensiunilor turistice este necesar să existe o relaţie corectă între proprietarii de pensiuni turistice şi agenţiile de turism cu ajutorul cărora se poate realiza un grad de ocupare, de utilizare eficientă a pensiunii turistice şi a cheltuieli de capital realizate.

Valoarea totală a încasărilor nu reprezintă profitul activităţii. Profitul se obţine după scăderea din valoarea totală a încasărilor a cheltuielilor efectuate.

Pentru a obţine o valoare convenabilă a profitului trebuie să supraveghem cheltuielile, să nu facem risipă, să încadrăm cheltuielile în limitele normale ale activităţii pe care o desfăşurăm. Proprietarul unei pensiuni turistice trebuie să urmărească atât încasările realizate cât şi cheltuielile pe care le-a făcut şi pe care urmează să le facă în perioada următoare.

Pentru aceasta este necesar să fie întocmit un plan de afaceri, aşa cum am arătat şi de asemenea trebuie previzionat un buget.

Bugetul este expresia valorică sau cantitativă a obiectivelor necesare pentru desfăşurarea activităţii de pensiunea turistică în condiţii de profitabilitate. Bugetul trebuie să prezinte veniturile şi cheltuielile şi profitul brut. Cu ajutorul bugetului se pot urmări periodic ritmul de realizare al veniturilor şi încadrarea cheltuielilor în limitele, în bugetele de cheltuieli estimate.

Modele de planuri de afaceri gasiti in rubrica “Planuri afaceri agricole”:

http://www.afaceri-agricole.net/planuri-afaceri-agricole/