Cresterea animalelor

Principalele rase de bubaline

Rasa Murrah - are origine în India, talia de 135 cm şi greutate de 450 kg - conformaţia este armonioasă cu aptitudini pentru producţia de lapte...

Cresterea pasarilor