Cresterea animalelor

Rolul bazei tehnico-materiale din ramura cresterii animalelor

Baza tehnico-materială din ramura creşterii animalelor cuprinde totalitatea mijloacelor de producţie utilizate direct sau indirect în obţinerea producţiei zootehnice. Principalele elemente componente :...

Cresterea pasarilor